Certificering

Ruime, modulaire, traditionele woningen.

Allereerst moet elke nieuwbouwwoning in Nederland voldoen aan het Bbl. Onlangs is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden, waar het Bouwbesluit uit 2012 heeft plaatsgemaakt voor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, kortweg BBL. Al onze Prefab woningen voldoen aan de regels van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Tijdelijke of flexwoningen moeten voldoen aan de minder stringente regels, ze kunnen vaak wel veel sneller vergund worden. Indien onze woningen als flexwoning, tiny house, tijdelijke woning, mantelzorgwoning of recreatiewoning wordt gebruikt, zal deze desondanks toch voldoen aan het Bbl. Een groot voordeel is dat na plaatsing van de woning als tijdelijk object, vaak een vergunning voor permanente plaatsing mogelijk is. Voor zogenaamde schuurwoningen is is veel gevallen geen vergunning nodig afhankelijk van de regels binnen uw gemeente.

De duurzaamheid van een woning wordt uitgedrukt in een MGP waarde. MPG staat voor Milieuprestatie gebouwen. De waarde geeft weer wat de belasting is van de bouwmaterialen die worden gebruikt op het milieu. Het gaat dan om alle zaken die gebruikt worden vanaf de aanvang van de bouwwerkzaamheden tot het moment dat deze worden afgebroken. Onze Prefab woningen voldoen aan de gestelde MPG normen.

‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’

De energieprestatie van een nieuwbouwwoning wordt berekend volgens de BENG norm. De Beng norm is een Nederlandse afgeleide van de Europese Richtlijn EPBD, ofwel de Energy Performance of Building Directive. BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. De BENG norm is opgedeeld in de BENG 1, BENG 2 en BENG 3, die respectievelijk staan voor de maximale energiebehoefte, primair fossiel energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Onze Prefab woningen voldoen de gestelde regels van dit instrument.

Voor nieuwbouwwoningen gelden verschillende bouwnormen die te maken hebben met duurzaamheid en energieverbruik. Vanaf 2024 komt daar een nieuwe regeling bij, in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (WKB), waardoor het verplicht wordt om nieuwbouwprojecten te laten controleren door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Omdat onze modulaire woningen voor een groot gedeelte fabrieksmatig worden vervaardigd en vervolgens op locatie worden geassembleerd, is de kwaliteitscontroleur zowel bij ons productieproces in de fabriek als bij ons assemblageproces op locatie betrokken.

NOM

Een Nul op de meter woning (NOM) is een woning die op jaarbasis per saldo gemiddeld minimaal op nul moet uitkomen. Dit wordt berekend op basis van standaard klimaatcondities en een gemiddeld verbruik van de modulaire woning door de gebruikers. Afhankelijk van hoe de woning ingezet wordt, als zorgwoning bijvoorbeeld of een tinyhouse woning voor twee- tot driepersoons huishoudens,  kunnen er zonnepanelen bijgeplaatst worden om tot de NOM norm te geraken.

Contact
Close